බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, පෙර Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
{"id":1757956145223,"title":"Aquarium Water Pumps (Submersible) for Fish Tank \u0026 Ponds","handle":"aquarium-water-pumps-submersible","description":"\u003ch3\u003eAquarium Water Pump Suitable for Fresh Water \u0026amp; Salt Water, Available in Sri Lanka\u003cbr\u003e\n\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e6 Months Warranty\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eThese XiLong branded submersible pump are designed for reliability and ultra-quiet operation to provide years of service. Pump is anti-corrosive, acid-resisting and durable, suitable for fresh\/salt water aquarium, fountains, spout and hydroponic systems.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAvailable in 5 different sizes.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ctable style=\"width: 481.783px;\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\" border=\"1\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 73px; height: 19px;\"\u003e Model\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003eVoltage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 60px; height: 19px;\"\u003ePower\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 65px; height: 19px;\"\u003e H.MAX\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003eF.MAX\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 79.7833px; height: 19px;\"\u003ePrice\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 21.375px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 73px; height: 21.375px;\"\u003e XL-3310\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 21.375px;\"\u003e220-240V\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 60px; height: 21.375px;\"\u003e5W\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 65px; height: 21.375px;\"\u003e1.0M\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 21.375px;\"\u003e600L\/H\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 79.7833px; height: 21.375px;\"\u003eRs1,990\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 73px; height: 19px;\"\u003e XL-3320\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e220-240V\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 60px; height: 19px;\"\u003e18W\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 65px; height: 19px;\"\u003e1.6M\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e1000L\/H\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 79.7833px; height: 19px;\"\u003eRs2990\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 73px; height: 19px;\"\u003e XL-3330\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e220-240V\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 60px; height: 19px;\"\u003e26W\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 65px; height: 19px;\"\u003e2.0M\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e1200L\/H\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 79.7833px; height: 19px;\"\u003eRs3,390\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 73px; height: 19px;\"\u003e XL-3340\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e220-240V\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 60px; height: 19px;\"\u003e45W\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 65px; height: 19px;\"\u003e2.4M\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e1800L\/H\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 79.7833px; height: 19px;\"\u003eRs4290\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 73px; height: 19px;\"\u003e XL-3350\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e220-240V\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 60px; height: 19px;\"\u003e50W\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 65px; height: 19px;\"\u003e3.0M\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e2900L\/H\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 79.7833px; height: 19px;\"\u003eRs4,990\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\nPowerful Speed Flow: Excellent Flow Rate: 600\/1000\/1200\/1800\/2900 Liters per hour, Max Lift Height: from 1.0meter to 3.0meters.\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUltra Quiet: This water pump is designed for reliability \u0026amp; quiet operation to provide years of service, energy-saving and low power consumption.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eChoose the size you need: This profile size water pump is great to hide or disguise with no seals or messy oils ,the suction cups mounting feet for either vertical or horizontal mounting.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProviding different water flow as you desired.This submersible pump is ideal for fresh-water, salt-water, can be applied in aquarium, fountains, spout, hydroponic and pond.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDetachable and Cleanable: The water pump is easy to detach to clean.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAdjustable flow rate means you can make sure your pumps is getting adequate pressure through whatever filtration or circulation setup your needs demand.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cul\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cb\u003eFeatures:\u003c\/b\u003e \u003cbr\u003e1. Completely submersible pump. \u003cbr\u003e2. Extremely quiet operation. \u003cbr\u003e3. Adjustable flow rate. \u003cbr\u003e4. Suction cups to fit any aquariums. \u003cbr\u003e5. Suitable for fresh and sea water aquarium. \u003cbr\u003e6. Saving Power \u0026amp; durable. \u003cbr\u003e7. Safety and corrosion preventive \u003cbr\u003e8. High efficiency motor \u003cbr\u003e9. Max permitted fluid temperature:35℃ \u003cbr\u003e10. Plug: 2 pin 220-240v AC 50Hz \u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWhat's Included (In Box):\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e1x Hose Connector Adapter.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e1x Filter Mesh Cover\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e4x Rubber legs\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e1x Rubber O-Ring\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #ff2a00;\"\u003e\u003cstrong\u003ePlease Note: Doesn't Include Aerator Adapter or Tube\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch2\u003eXL-3310\u003c\/h2\u003e\nThe XL-3310 600L\/H is a small-lightweight tank pump fit for most any home aquarium application, cooling systems or DIY projects. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\n\u003ch2\u003eXL-3320\u003c\/h2\u003e\nThe XL-3320 1000L\/H is a small-lightweight tank pump fit for most any home aquarium, DIY or nay other application.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\n\u003ch2\u003eXL-3330\u003c\/h2\u003e\nThe XL-3330 1200L\/H Submersible Pump is an excellent choice for meeting the circulation needs of small-to-medium Aquariums, Desk Fountains, or other \u003cbr\u003eIndoor Water Feature. Its 1200 L\/H Liter maximum flow rate makes it a great option for more elaborate filtration systems and medium-sized tanks. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\n\u003ch2\u003eXL-3340\u003c\/h2\u003e\nThe XL-3340 1800L\/H Submersible Pump is an excellent choice for meeting the circulation needs of small to medium Aquariums Desk Fountains, or other \u003cbr\u003eIndoor Water Features. Its 1800 LPH maximum flow rate makes it a great option for more elaborate filtration systems and medium-sized tanks. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\n\u003ch2\u003eXL-3350\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe XL-3350 2900L\/H is a medium pond pump fit for most any home aquarium application. Its quiet, efficient operation will ensure the circulation requirements for your aquatic pets. Adjustable flow rate means you can make sure your pumps is getting adequate pressure through whatever filtration or circulation setup your needs demand. \u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCAUTIONS:\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eBefore handling the pump always disconnect power.\u003cbr\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDo not let the pump run dry.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDo not lift the pump by the power cord.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eThe pump should be submersible completely.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eThe supply cord of this appliance cannot be replaced. If the cord is damaged, the pump should be discarded.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDisconnect the appliance from power supply before putting the hands into water.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIF THE PUMP FAILS TO OPERATION, CHECK THE FOLLOWING:\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCheck the circuit breaker and electrical outlet to ensure that the pump is connected to power supply.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCheck the shaft and impeller of the rotor to make sure that they are not stopped pr jammed by any debris or algaes.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cstrong\u003eMAINTENANCE:\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eTo clean the pump, please remove the front plate and impeller. Use a small brush or stream of water to remove any debris or algae.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMonthly maintenance can help prolonging the service life of the pump.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eThe electrical cord loop should be below the electrical outlet to form a “DRIP LOOP” that can prevent the water from running down the cord and flowing into the electrical outlet.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eSubmersible, Waterproof, Underwater, Fish Tank Water Pumps, Aquarium Water Pump in Sri Lanka\u003c\/p\u003e","published_at":"2019-06-10T18:20:05+05:30","created_at":"2019-05-30T07:54:27+05:30","vendor":"XiLong","type":"Aquarium Supplies","tags":["Aquarium","Fish Tank","Motor","Pond","Pump","Submersible","Water","Water Pumps","Xilong"],"price":199000,"price_min":199000,"price_max":499000,"available":true,"price_varies":true,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":17242356514887,"title":"XL-3310 5W","option1":"XL-3310 5W","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Aquarium Water Pumps (Submersible) for Fish Tank \u0026 Ponds - XL-3310 5W","public_title":"XL-3310 5W","options":["XL-3310 5W"],"price":199000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":""},{"id":17242356547655,"title":"XL-3320 18W","option1":"XL-3320 18W","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Aquarium Water Pumps (Submersible) for Fish Tank \u0026 Ponds - XL-3320 18W","public_title":"XL-3320 18W","options":["XL-3320 18W"],"price":299000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":""},{"id":17242356580423,"title":"XL-3330 26W","option1":"XL-3330 26W","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Aquarium Water Pumps (Submersible) for Fish Tank \u0026 Ponds - XL-3330 26W","public_title":"XL-3330 26W","options":["XL-3330 26W"],"price":339000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":""},{"id":17242356613191,"title":"XL-3340 45W","option1":"XL-3340 45W","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Aquarium Water Pumps (Submersible) for Fish Tank \u0026 Ponds - XL-3340 45W","public_title":"XL-3340 45W","options":["XL-3340 45W"],"price":429000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":""},{"id":17242356645959,"title":"XL-3350 50W","option1":"XL-3350 50W","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Aquarium Water Pumps (Submersible) for Fish Tank \u0026 Ponds - XL-3350 50W","public_title":"XL-3350 50W","options":["XL-3350 50W"],"price":499000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":""}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/fish-tank-water-pump.jpg?v=1560171137","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/Aquarium-Water-Pumps.jpg?v=1560171137","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/Submersible-Pumpwhat_sincluded.jpg?v=1606457097"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/fish-tank-water-pump.jpg?v=1560171137","options":["Model"],"media":[{"alt":null,"id":1267219071047,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":450,"width":450,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/fish-tank-water-pump.jpg?v=1560171137"},"aspect_ratio":1.0,"height":450,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/fish-tank-water-pump.jpg?v=1560171137","width":450},{"alt":null,"id":1267218808903,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":500,"width":500,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/Aquarium-Water-Pumps.jpg?v=1560171137"},"aspect_ratio":1.0,"height":500,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/Aquarium-Water-Pumps.jpg?v=1560171137","width":500},{"alt":null,"id":15026289279171,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/Submersible-Pumpwhat_sincluded.jpg?v=1606457097"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/Submersible-Pumpwhat_sincluded.jpg?v=1606457097","width":800}],"content":"\u003ch3\u003eAquarium Water Pump Suitable for Fresh Water \u0026amp; Salt Water, Available in Sri Lanka\u003cbr\u003e\n\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e6 Months Warranty\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eThese XiLong branded submersible pump are designed for reliability and ultra-quiet operation to provide years of service. Pump is anti-corrosive, acid-resisting and durable, suitable for fresh\/salt water aquarium, fountains, spout and hydroponic systems.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAvailable in 5 different sizes.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ctable style=\"width: 481.783px;\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\" border=\"1\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 73px; height: 19px;\"\u003e Model\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003eVoltage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 60px; height: 19px;\"\u003ePower\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 65px; height: 19px;\"\u003e H.MAX\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003eF.MAX\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 79.7833px; height: 19px;\"\u003ePrice\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 21.375px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 73px; height: 21.375px;\"\u003e XL-3310\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 21.375px;\"\u003e220-240V\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 60px; height: 21.375px;\"\u003e5W\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 65px; height: 21.375px;\"\u003e1.0M\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 21.375px;\"\u003e600L\/H\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 79.7833px; height: 21.375px;\"\u003eRs1,990\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 73px; height: 19px;\"\u003e XL-3320\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e220-240V\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 60px; height: 19px;\"\u003e18W\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 65px; height: 19px;\"\u003e1.6M\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e1000L\/H\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 79.7833px; height: 19px;\"\u003eRs2990\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 73px; height: 19px;\"\u003e XL-3330\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e220-240V\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 60px; height: 19px;\"\u003e26W\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 65px; height: 19px;\"\u003e2.0M\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e1200L\/H\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 79.7833px; height: 19px;\"\u003eRs3,390\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 73px; height: 19px;\"\u003e XL-3340\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e220-240V\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 60px; height: 19px;\"\u003e45W\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 65px; height: 19px;\"\u003e2.4M\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e1800L\/H\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 79.7833px; height: 19px;\"\u003eRs4290\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 19px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"width: 73px; height: 19px;\"\u003e XL-3350\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e220-240V\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 60px; height: 19px;\"\u003e50W\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 65px; height: 19px;\"\u003e3.0M\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 78px; height: 19px;\"\u003e2900L\/H\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"width: 79.7833px; height: 19px;\"\u003eRs4,990\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\nPowerful Speed Flow: Excellent Flow Rate: 600\/1000\/1200\/1800\/2900 Liters per hour, Max Lift Height: from 1.0meter to 3.0meters.\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUltra Quiet: This water pump is designed for reliability \u0026amp; quiet operation to provide years of service, energy-saving and low power consumption.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eChoose the size you need: This profile size water pump is great to hide or disguise with no seals or messy oils ,the suction cups mounting feet for either vertical or horizontal mounting.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProviding different water flow as you desired.This submersible pump is ideal for fresh-water, salt-water, can be applied in aquarium, fountains, spout, hydroponic and pond.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDetachable and Cleanable: The water pump is easy to detach to clean.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAdjustable flow rate means you can make sure your pumps is getting adequate pressure through whatever filtration or circulation setup your needs demand.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cul\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cb\u003eFeatures:\u003c\/b\u003e \u003cbr\u003e1. Completely submersible pump. \u003cbr\u003e2. Extremely quiet operation. \u003cbr\u003e3. Adjustable flow rate. \u003cbr\u003e4. Suction cups to fit any aquariums. \u003cbr\u003e5. Suitable for fresh and sea water aquarium. \u003cbr\u003e6. Saving Power \u0026amp; durable. \u003cbr\u003e7. Safety and corrosion preventive \u003cbr\u003e8. High efficiency motor \u003cbr\u003e9. Max permitted fluid temperature:35℃ \u003cbr\u003e10. Plug: 2 pin 220-240v AC 50Hz \u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWhat's Included (In Box):\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e1x Hose Connector Adapter.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e1x Filter Mesh Cover\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e4x Rubber legs\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e1x Rubber O-Ring\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #ff2a00;\"\u003e\u003cstrong\u003ePlease Note: Doesn't Include Aerator Adapter or Tube\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch2\u003eXL-3310\u003c\/h2\u003e\nThe XL-3310 600L\/H is a small-lightweight tank pump fit for most any home aquarium application, cooling systems or DIY projects. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\n\u003ch2\u003eXL-3320\u003c\/h2\u003e\nThe XL-3320 1000L\/H is a small-lightweight tank pump fit for most any home aquarium, DIY or nay other application.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\n\u003ch2\u003eXL-3330\u003c\/h2\u003e\nThe XL-3330 1200L\/H Submersible Pump is an excellent choice for meeting the circulation needs of small-to-medium Aquariums, Desk Fountains, or other \u003cbr\u003eIndoor Water Feature. Its 1200 L\/H Liter maximum flow rate makes it a great option for more elaborate filtration systems and medium-sized tanks. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\n\u003ch2\u003eXL-3340\u003c\/h2\u003e\nThe XL-3340 1800L\/H Submersible Pump is an excellent choice for meeting the circulation needs of small to medium Aquariums Desk Fountains, or other \u003cbr\u003eIndoor Water Features. Its 1800 LPH maximum flow rate makes it a great option for more elaborate filtration systems and medium-sized tanks. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\n\u003ch2\u003eXL-3350\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe XL-3350 2900L\/H is a medium pond pump fit for most any home aquarium application. Its quiet, efficient operation will ensure the circulation requirements for your aquatic pets. Adjustable flow rate means you can make sure your pumps is getting adequate pressure through whatever filtration or circulation setup your needs demand. \u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCAUTIONS:\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eBefore handling the pump always disconnect power.\u003cbr\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDo not let the pump run dry.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDo not lift the pump by the power cord.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eThe pump should be submersible completely.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eThe supply cord of this appliance cannot be replaced. If the cord is damaged, the pump should be discarded.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDisconnect the appliance from power supply before putting the hands into water.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIF THE PUMP FAILS TO OPERATION, CHECK THE FOLLOWING:\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCheck the circuit breaker and electrical outlet to ensure that the pump is connected to power supply.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCheck the shaft and impeller of the rotor to make sure that they are not stopped pr jammed by any debris or algaes.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cstrong\u003eMAINTENANCE:\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eTo clean the pump, please remove the front plate and impeller. Use a small brush or stream of water to remove any debris or algae.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMonthly maintenance can help prolonging the service life of the pump.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eThe electrical cord loop should be below the electrical outlet to form a “DRIP LOOP” that can prevent the water from running down the cord and flowing into the electrical outlet.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eSubmersible, Waterproof, Underwater, Fish Tank Water Pumps, Aquarium Water Pump in Sri Lanka\u003c\/p\u003e"}

Aquarium Water Pumps (Submersible) for Fish Tank & Ponds

Product Description
Model
Rs 1,990.00
Maximum quantity available reached.

Aquarium Water Pump Suitable for Fresh Water & Salt Water, Available in Sri Lanka

 • 6 Months Warranty

These XiLong branded submersible pump are designed for reliability and ultra-quiet operation to provide years of service. Pump is anti-corrosive, acid-resisting and durable, suitable for fresh/salt water aquarium, fountains, spout and hydroponic systems.

Available in 5 different sizes.

 Model Voltage Power  H.MAX F.MAX Price
 XL-3310 220-240V 5W 1.0M 600L/H Rs1,990
 XL-3320 220-240V 18W 1.6M 1000L/H Rs2990
 XL-3330 220-240V 26W 2.0M 1200L/H Rs3,390
 XL-3340 220-240V 45W 2.4M 1800L/H Rs4290
 XL-3350 220-240V 50W 3.0M 2900L/H Rs4,990
Powerful Speed Flow: Excellent Flow Rate: 600/1000/1200/1800/2900 Liters per hour, Max Lift Height: from 1.0meter to 3.0meters.
 • Ultra Quiet: This water pump is designed for reliability & quiet operation to provide years of service, energy-saving and low power consumption.
 • Choose the size you need: This profile size water pump is great to hide or disguise with no seals or messy oils ,the suction cups mounting feet for either vertical or horizontal mounting.
 • Providing different water flow as you desired.This submersible pump is ideal for fresh-water, salt-water, can be applied in aquarium, fountains, spout, hydroponic and pond.
 • Detachable and Cleanable: The water pump is easy to detach to clean.
 • Adjustable flow rate means you can make sure your pumps is getting adequate pressure through whatever filtration or circulation setup your needs demand.

  Features:
  1. Completely submersible pump.
  2. Extremely quiet operation.
  3. Adjustable flow rate.
  4. Suction cups to fit any aquariums.
  5. Suitable for fresh and sea water aquarium.
  6. Saving Power & durable.
  7. Safety and corrosion preventive
  8. High efficiency motor
  9. Max permitted fluid temperature:35℃
  10. Plug: 2 pin 220-240v AC 50Hz

  What's Included (In Box):

  1. 1x Hose Connector Adapter.
  2. 1x Filter Mesh Cover
  3. 4x Rubber legs
  4. 1x Rubber O-Ring

  Please Note: Doesn't Include Aerator Adapter or Tube

  XL-3310

  The XL-3310 600L/H is a small-lightweight tank pump fit for most any home aquarium application, cooling systems or DIY projects.

  XL-3320

  The XL-3320 1000L/H is a small-lightweight tank pump fit for most any home aquarium, DIY or nay other application.

  XL-3330

  The XL-3330 1200L/H Submersible Pump is an excellent choice for meeting the circulation needs of small-to-medium Aquariums, Desk Fountains, or other
  Indoor Water Feature. Its 1200 L/H Liter maximum flow rate makes it a great option for more elaborate filtration systems and medium-sized tanks.

  XL-3340

  The XL-3340 1800L/H Submersible Pump is an excellent choice for meeting the circulation needs of small to medium Aquariums Desk Fountains, or other
  Indoor Water Features. Its 1800 LPH maximum flow rate makes it a great option for more elaborate filtration systems and medium-sized tanks.

  XL-3350

  The XL-3350 2900L/H is a medium pond pump fit for most any home aquarium application. Its quiet, efficient operation will ensure the circulation requirements for your aquatic pets. Adjustable flow rate means you can make sure your pumps is getting adequate pressure through whatever filtration or circulation setup your needs demand.

  CAUTIONS:

  • Before handling the pump always disconnect power.
  • Do not let the pump run dry.
  • Do not lift the pump by the power cord.
  • The pump should be submersible completely.
  • The supply cord of this appliance cannot be replaced. If the cord is damaged, the pump should be discarded.
  • Disconnect the appliance from power supply before putting the hands into water.

  IF THE PUMP FAILS TO OPERATION, CHECK THE FOLLOWING:

  • Check the circuit breaker and electrical outlet to ensure that the pump is connected to power supply.
  • Check the shaft and impeller of the rotor to make sure that they are not stopped pr jammed by any debris or algaes.
  MAINTENANCE:
  • To clean the pump, please remove the front plate and impeller. Use a small brush or stream of water to remove any debris or algae.
  • Monthly maintenance can help prolonging the service life of the pump.
  • The electrical cord loop should be below the electrical outlet to form a “DRIP LOOP” that can prevent the water from running down the cord and flowing into the electrical outlet.

  Submersible, Waterproof, Underwater, Fish Tank Water Pumps, Aquarium Water Pump in Sri Lanka

  Product Code:
  Brand: XiLong

  Customer Product Reviews

  Based on 3 reviews Write a review

  People who bought this product, also bought