බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.
{"id":6091567825091,"title":"UNI-T UT333S Thermometer \u0026 Humidity Meter","handle":"ut333s-thermometer-hygrometer","description":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eWARRANTY:\u003c\/strong\u003e 6 MONTHS\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIMPORTANT:\u003c\/strong\u003e Calibration certificate not included\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBatteries Included\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eUNI-T UT333S is a reliable \u0026amp; stable handheld digital temperature \u0026amp; \u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003ehumidity\u003c\/span\u003e meter (air moisture), with split type design, it is convenient and fast to measure the temperature accurately in different environments. It is widely used in grain storage and transportation, document management, material management, forestry and agriculture, medical, teaching experiment, warehouse …. etc.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eFeatures:\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e1. Precise temperature and humidity sensor\u003cbr\u003e2. Split type design with extendable spring cable for convenient measurement\u003cbr\u003e3. LCD screen\u003cbr\u003e4. Sampling time: 1s\u003cbr\u003e5. CE certification\u003c\/p\u003e\n\u003ctable microsoft=\"\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eSpecifications\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"23\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eRange\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eResolution\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"53\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eAccuracy\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eModel\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eUT333S\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eTemperature ℃\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"23\"\u003e\u003cspan\u003e-10~60℃\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cspan\u003e0.1℃\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"53\"\u003e\u003cspan\u003e±1.0℃\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eTemperature ℉\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"23\"\u003e\u003cspan\u003e14~140℉\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cspan\u003e0.2℉\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"53\"\u003e\u003cspan\u003e±2.0℉\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eHumidity\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"23\"\u003e\u003cspan\u003e0~100.0%RH\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cspan\u003e0.1%RH\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"53\"\u003e\u003cspan\u003e±5%  \u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd colspan=\"4\" width=\"466\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eFeatures\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003e℃\/℉\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e√\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eMax\/Min\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e√\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eData hold\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e√\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eOverload alarm\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e√\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eBacklight\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e√\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eAuto power off\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e√\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd colspan=\"4\" width=\"466\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eGeneral Characteristics\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003ePower\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e3 AAA Zinc-manganese batteries (Included)\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eLCD size\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e32×35mm\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eProduct color\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003eRed \u0026amp; grey\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eProduct size\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e110×53×26mm\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eStandard accessories\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003etemperature \u0026amp; humidity probe\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eStandard individual packing\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003eBox, manual, blister pack\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePackage Included:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e1unit UT333S Digital Temperature Meter \u0026amp; Humidity Meter\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"background-color: #99cc00;\"\u003e* Warranty: 6 Months, Please \u003ca href=\"http:\/\/techshop.lk\/warranty\/\" style=\"background-color: #99cc00;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #33cccc;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #ccffff;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #ffff99;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #99cc00;\"\u003eclick to see conditions.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eImportant:\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e1. Do not use the device in hot, extreme humid environment.\u003cbr\u003e2. If the device is not going to use for a long time, remove the batteries to avoid electrolyte leakage damaging instrument (Damaged by leaked batteries will not covered by Warranty).\u003cbr\u003e4. Thermometer \u0026amp; humidity Meter comes pre-caliberated at the factory, however does NOT include calibration certificate. If you need to re-calibrate or require calibration certificate we suggest a third party testing organization (such as ITI or any credited laboratory) to do this. \u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e","published_at":"2022-10-07T08:18:05+05:30","created_at":"2020-11-19T15:37:16+05:30","vendor":"Uni-T","type":"Testing \u0026 Measuring","tags":["Humidity","Hygrometer","RH","RH Meter","Temperature","Temperature Meter","Thermometer","Uni-T"],"price":1190000,"price_min":1190000,"price_max":1190000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":37577998205123,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":false,"featured_image":null,"available":true,"name":"UNI-T UT333S Thermometer \u0026 Humidity Meter","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":1190000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":""}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/uni-tut333s.jpg?v=1605786927","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/splittypeUT333S-temperature-humidity-meter.jpg?v=1605786927","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/UNI-T-UT333S-temperature-humidity.jpg?v=1605786927","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/UT333S-thermometer-temperature-humidity-meter.jpg?v=1605786927"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/uni-tut333s.jpg?v=1605786927","options":["Title"],"media":[{"alt":null,"id":14958772519107,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/uni-tut333s.jpg?v=1605786927"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/uni-tut333s.jpg?v=1605786927","width":700},{"alt":null,"id":14958772486339,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/splittypeUT333S-temperature-humidity-meter.jpg?v=1605786927"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/splittypeUT333S-temperature-humidity-meter.jpg?v=1605786927","width":700},{"alt":null,"id":14958772814019,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/UNI-T-UT333S-temperature-humidity.jpg?v=1605786927"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/UNI-T-UT333S-temperature-humidity.jpg?v=1605786927","width":700},{"alt":null,"id":14958772846787,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/UT333S-thermometer-temperature-humidity-meter.jpg?v=1605786927"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/UT333S-thermometer-temperature-humidity-meter.jpg?v=1605786927","width":700}],"content":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eWARRANTY:\u003c\/strong\u003e 6 MONTHS\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIMPORTANT:\u003c\/strong\u003e Calibration certificate not included\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBatteries Included\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eUNI-T UT333S is a reliable \u0026amp; stable handheld digital temperature \u0026amp; \u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003ehumidity\u003c\/span\u003e meter (air moisture), with split type design, it is convenient and fast to measure the temperature accurately in different environments. It is widely used in grain storage and transportation, document management, material management, forestry and agriculture, medical, teaching experiment, warehouse …. etc.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eFeatures:\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e1. Precise temperature and humidity sensor\u003cbr\u003e2. Split type design with extendable spring cable for convenient measurement\u003cbr\u003e3. LCD screen\u003cbr\u003e4. Sampling time: 1s\u003cbr\u003e5. CE certification\u003c\/p\u003e\n\u003ctable microsoft=\"\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eSpecifications\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"23\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eRange\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eResolution\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"53\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eAccuracy\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eModel\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eUT333S\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eTemperature ℃\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"23\"\u003e\u003cspan\u003e-10~60℃\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cspan\u003e0.1℃\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"53\"\u003e\u003cspan\u003e±1.0℃\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eTemperature ℉\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"23\"\u003e\u003cspan\u003e14~140℉\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cspan\u003e0.2℉\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"53\"\u003e\u003cspan\u003e±2.0℉\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eHumidity\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"23\"\u003e\u003cspan\u003e0~100.0%RH\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cspan\u003e0.1%RH\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd width=\"53\"\u003e\u003cspan\u003e±5%  \u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd colspan=\"4\" width=\"466\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eFeatures\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003e℃\/℉\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e√\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eMax\/Min\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e√\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eData hold\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e√\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eOverload alarm\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e√\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eBacklight\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e√\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eAuto power off\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e√\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd colspan=\"4\" width=\"466\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eGeneral Characteristics\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003ePower\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e3 AAA Zinc-manganese batteries (Included)\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eLCD size\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e32×35mm\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eProduct color\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003eRed \u0026amp; grey\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eProduct size\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003e110×53×26mm\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eStandard accessories\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003etemperature \u0026amp; humidity probe\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd width=\"161\"\u003e\u003cspan\u003eStandard individual packing\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd colspan=\"3\" width=\"260\"\u003e\u003cspan\u003eBox, manual, blister pack\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePackage Included:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e1unit UT333S Digital Temperature Meter \u0026amp; Humidity Meter\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"background-color: #99cc00;\"\u003e* Warranty: 6 Months, Please \u003ca href=\"http:\/\/techshop.lk\/warranty\/\" style=\"background-color: #99cc00;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #33cccc;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #ccffff;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #ffff99;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #99cc00;\"\u003eclick to see conditions.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eImportant:\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e1. Do not use the device in hot, extreme humid environment.\u003cbr\u003e2. If the device is not going to use for a long time, remove the batteries to avoid electrolyte leakage damaging instrument (Damaged by leaked batteries will not covered by Warranty).\u003cbr\u003e4. Thermometer \u0026amp; humidity Meter comes pre-caliberated at the factory, however does NOT include calibration certificate. If you need to re-calibrate or require calibration certificate we suggest a third party testing organization (such as ITI or any credited laboratory) to do this. \u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e"}

UNI-T UT333S Thermometer & Humidity Meter

Product Description
Rs 11,900.00
Maximum quantity available reached.
  • WARRANTY: 6 MONTHS
  • IMPORTANT: Calibration certificate not included
  • Batteries Included

UNI-T UT333S is a reliable & stable handheld digital temperature & humidity meter (air moisture), with split type design, it is convenient and fast to measure the temperature accurately in different environments. It is widely used in grain storage and transportation, document management, material management, forestry and agriculture, medical, teaching experiment, warehouse …. etc.

Features:
1. Precise temperature and humidity sensor
2. Split type design with extendable spring cable for convenient measurement
3. LCD screen
4. Sampling time: 1s
5. CE certification

Specifications Range Resolution Accuracy
Model UT333S
Temperature ℃ -10~60℃ 0.1℃ ±1.0℃
Temperature ℉ 14~140℉ 0.2℉ ±2.0℉
Humidity 0~100.0%RH 0.1%RH ±5%  
Features
℃/℉
Max/Min
Data hold
Overload alarm
Backlight
Auto power off
General Characteristics
Power 3 AAA Zinc-manganese batteries (Included)
LCD size 32×35mm
Product color Red & grey
Product size 110×53×26mm
Standard accessories temperature & humidity probe
Standard individual packing Box, manual, blister pack

 

Package Included:

1unit UT333S Digital Temperature Meter & Humidity Meter

* Warranty: 6 Months, Please click to see conditions.

Important:

1. Do not use the device in hot, extreme humid environment.
2. If the device is not going to use for a long time, remove the batteries to avoid electrolyte leakage damaging instrument (Damaged by leaked batteries will not covered by Warranty).
4. Thermometer & humidity Meter comes pre-caliberated at the factory, however does NOT include calibration certificate. If you need to re-calibrate or require calibration certificate we suggest a third party testing organization (such as ITI or any credited laboratory) to do this.

Product Code:
Brand: Uni-T

People who bought this product, also bought